Informatie

Ziek melden

Ziek melden kan telefonisch via 06-39054370, of via de mail
(info@duimelotjeede.nl). Graag voor 8.15 uur!

Brengen en halen

’s Ochtends kunt u uw kind brengen tussen 8.15 en 8.45 uur en ophalen tussen 11.45 en 12.15 uur. ’s Middags kunt u uw kind brengen tussen 12.45 uur en 13.15 uur en ophalen tussen 15.30 en 15.45 uur. Wanneer uw peuter door iemand anders opgehaald wordt, wilt u dit dan ook aan ons doorgeven?

Algemene voorwaarden

Beleidsplan Duimelotje 2020
Inspectierapport
Klachten Reglement
Klachtenregistratieformulier
Ouderbijdrage 2021
Oudercommissie huishoudelijk regelement
Oudercommissie regelement
Praktische informatie voor ouders
Vakanties 2020-2021
Verklaring geen recht op kindertoeslag

LRK-nummer: 191151762