Informatie

Ziek melden

De openingstijden en het vakantierooster vindt u elders op de site.

Ziek melden kan telefonisch via 0318-653952, graag voor 8.30 uur of via de mail (info@duimelotjeede.nl).

Brengen en halen

’s Ochtends kunt u uw kind brengen tussen 8.30 en 9.00 uur en ophalen tussen 11.45 en 12.00 uur. ’s Middags kunt u uw kind brengen tussen 12.45 uur en 13.15 uur en ophalen tussen 15.30 en 15.45 uur. Wanneer uw peuter door iemand anders opgehaald wordt, wilt u dit dan ook aan ons doorgeven?

Praktische informatie voor ouders
Ouderbijdrage 2019
Inspectierapport
Beleidsplan Duimelotje 2019
Registratieformulier klachten
Huishoudelijk reglement oudercommissie
Vakanties 2019-2020
Verklaring geen recht op kindertoeslag
Algemene voorwaarden
Reglement oudercommissie
Klachten Reglement

LRPK-nummer: 191151762